trinitat

M O N T S E R R A T   –   L A   M U N T A N Y A

     

  Fa 225 milions d’anys                            Fa 200 milions d'anys              Fa 80 milions d'anys             Fa 6 milions d'anys

Per comprendre la distribució geogràfica i la naturalesa dels terrenys que formen actualment les diverses unitats estructurals catalanes, cal reconstruir les condicions ambientals i la distribució de les terres i els mars d’un temps molt llunyà, és a dir, refer un món desaparegut fa molts milions d’anys i estudiar-ne tota l’evolució. Aquesta que s’explica aquí és només una hipòtesis, (ja que des d’una opinió general acceptada), se’n deriven diferents opinions dels centres d’investigació de tot el mon i això porta a una confusió pel fet de que es parla de milions d’anys i de temperatures i pressions que es desmarxen dels paràmetres a que estem acostumats.

El nucli terrestre situat a 6.370 quilòmetres de profunditat i que s’estima que té una temperatura que sobrepassa els 5000 ºC, és com una gran caldera on s’arriba a pressions que superen les 3.500,000 atmosferes. Aquesta gegantesca pressió vol sortir a l’exterior i aprofita els espais entre plaques tectòniques i els seus voltants per alliberar-se, provocant les erupcions volcàniques, els terratrèmols i els moviments de les Plaques Tectòniques. Aquest nucli forma una espècie de “magma” damunt del qual “suren” les dites Plaques Tectòniques. Aquestes plaques, (que són mòbils) formen l’estructura de la superfície de la Terra. Quan xoquen dues plaques s’origina una serralada, un enfonsament o bé ambdues coses. Fa uns 225 milions d’anys l’estructura del planeta estava composta, igual que avui, de tres quartes parts d’aigua i una quarta part de terra.(75-25) avui els científics amb millors sistemes per amidar diuen (70-30) La part de terra la conformava una sola placa és a dir, era com una immensa illa, un sol continent anomenat Pangea – durant 25 milions d’anys es va anar trencant i va formar dues parts anomenades Gondwana i Lauràcia, l’un seria el que és avui Àfrica i Amèrica i l’altre Europa i Àsia, unides per una petita franja de terra (un istme) que avui és l’Estret de Gibraltar. Amb els pas de milions d’anys els continents formats, s’uneixen, o - es trenquen i es separen,- s’aixequen muntanyes, apareixen profundes foses marines, canvia el clima, i tot això modifica, tant la forma de vida dels éssers vius, com el relleu de la superfície de la Terra. Actualment la superfície de la terra està dividida en 12 grans plaques i en moltes i diverses plaques menors

Fa 80 milions d’anys, tot el que avui és Catalunya era un mar que estava connectat (per la regió Cantàbrica) amb l’oceà que els geòlegs anomenen Oceà de Tetis i que avui coneixem com a Oceà Atlàntic .

Fa 60 milions d’anys de l’extinció dels dinosaures.

Fa 40 milions d’anys que potents terratrèmols aixequen al massís Català Balear que ocupava des de la zona prelitoral catalana fins a les Illes Balears. La inclinació del massís i les fortes pluges fan que baixin rius molt cabalosos que desguassaven en aquest mar i anessin formant, amb l’aportació del al·luvió -un delta.- Un riu va formar el Delta de Montserrat i un altra riu formava el Delta de Sant Llorenç